Sunday, March 03, 2024
   
Text Size

Articles

เยือนรัสเซีย


ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2556 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยอธิการบดี ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้เยือนมหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Saint-Petersburg State University, Ural Federal University และ Moscow State University พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงมอสโก ซึ่งการลงนามข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ทั้งตัวบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและสื่อการเรียนการสอน