Sunday, March 03, 2024
   
Text Size

Articles

ประสบการณ์ในประเทศไทยของนักเรียนชาวรัสเซีย

Mikhail Reyderman เป็นนักศึกษาจากประเทศรัสเซีย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย MGIMO (МГИМО) ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งก่อนที่จะเดินทางมานั้น Mikhail เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนและเลือกที่จะมาประเทศไทย เพราะอยากจะฝึกฝนทักษะทางภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ Mikhail ได้เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่เขาพบเจอตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ถึงแม้จะผิดไวยากรณ์ไปบ้าง แต่ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเขียนเป็นภาษาไทยนั้น ทำให้เราที่เป็นคนไทย รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย และดีใจมากที่ชาวต่างชาติสามารถเขียนภาษาไทยได้ดีขนาดนี้

                                                                                                                                                       โดย....Mikhail Reyderman
                                                                                   ชีวิตของผมในประเทศไทย
    ผมมาอยู่และเรียนหนังสือเดือนสิงหาคมปีนี้ ผมจำว่าเมื่อผมมาออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผมรู้สึกร้อนมากกว่าผมรู้สึกในประเทศรัสเซีย ผมได้ใช้อากาศไทยค่อย ผมก็รู้สึกดีในเมืองไทยและชอบอากาศไทยกว่าอากาศรัสเซียฤดูใบไม้ร่วง
ผมมาเมืองไทยเพื่อเรียนภาษาไทยและมีโอกาสหลายโอกาสเพื่อเรียนคำใหม่พูดกับคนไทย ผมได้รับเพื่อนไทยใหม่และพยายามพูดภาษาไทยกับเพื่อนผม
    น่าเสียดายผมต้องทำการบ้านมากบางครั้ง โดยเฉพาะผมมีการบ้านมากสำหรับมหาวิทยาลัยผมในรัสเซีย ฉะนั้นผมไม่มีเวลาว่างเสมอ ถ้าผมมีเวลาว่างผมไปเที่ยวกับเพื่อนไทยหรือไปฝึกหัดมวยไทย มวยไทยเป็นกีฬาน่าสนใจแต่นักการฝึกหัดหนักสำหรับผม เพราะว่าอากาศร้อนชื้นมาก ดังนั้นผมไม่มีออกซิเจนให้ผมหายใจอย่างง่าย
    เวลาผมอยู่เมืองไทย ผมไปเที่ยวเกาะต่างๆ ที่ใกล้กับกรุงเทพ โดยเฉพาะผมชอบพักผ่อนที่เกาะล้าน เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่สวยงามมาก เดือนพฤศจิกายนผมกำลังจะไปเที่ยวเมืองลาวและเกาะพะงัน เพื่อนคนรัสเซียของผมจะไปพักผ่อนที่เกาะพะงัน     
    ผมประสบความสุขโดยมาเมืองไทย ผมชอบชีวิตที่นี่มาก

549048 389372334475786 908028615 n